Investering

Een goed en fundamenteel coachtraject levert veel op en betaalt zich ruimschoots terug. Daarom is het eerder een investering dan een kostenpost.

Het vergt van de cliënt wel commitment en een investering in tijd. Gesprekken duren gemiddeld anderhalf tot twee uur, of langer indien je dit zelf graag wilt. Verder zijn huiswerkopdrachten, oefeningen en schriftelijke reflecties veelal onderdeel van het traject, wel altijd in overleg.

Soms is de tijd voor een coachtraject echter heel beperkt beschikbaar in verband met stress door bijvoorbeeld hoge werkdruk of deadlines. Ook ziekte, burn out, verdriet of angst kan een belemmering zijn om een coachtraject in alle rust aan te gaan. Juist dan is coaching vaak van grote meerwaarde. Er wordt gewerkt vanuit de mogelijkheden die er wel zijn, hoe beperkt ook, en altijd vanuit de context van dat moment.

Het aantal gesprekken varieert van persoon tot persoon en is mede afhankelijk van het thema waar je aan werkt. Ook ligt het tarief niet op voorhand vast. Particulieren hebben een voordeel ten opzichte van organisaties of zelfstandigen. Vaak ziet een werkgever de meerwaarde in van een coachtraject en is deze bereid (mee) te betalen. Veel organisaties stellen bovendien jaarlijks opleidingsbudgetten beschikbaar die ook inzetbaar zijn voor coaching. Tenslotte kun je uitzoeken in hoeverre je ziektekostenverzekeraar coaching vergoedt vanuit aanvullende verzekeringen.

Trajecten kunnen vooraf van een maximum investering worden voorzien. Het is de client echter te allen tijde toegestaan het traject te beëindigen zonder verplichtingen om vooraf ingeschatte uren te af te nemen of te betalen.

Hoe voor jou de investering er uit kan zien kun je het beste bespreken via een telefonisch of persoonlijk eerste contact. Bel +316 13 48 50 24 of mail via de contactpagina elders op deze site.

Op deze pagina kun je van enkele praktijkvoorbeelden zien wat zoal een thema of de opbrengst van een coachtraject is.