Work & Life Coaching

Waarom zou je contact opnemen met een Work & Life Coach?

Daar zijn een heleboel mogelijke redenen voor. De belangrijkste is vaak een aanleiding: iets in je leven wil je verbeteren. Dat kan een simpele ambitie zijn waar je graag begeleiding bij wenst. En het kan een conflict in jezelf zijn: bijvoorbeeld onvrede over je werk, je gezondheid, je familie of vrienden, je financiën, je liefdesleven of bijvoorbeeld je toekomstperspectief.

Het antwoord op bovenstaande vraag kan bijvoorbeeld luiden:

Voor een betere gezondheid en meer energie om de dingen te kunnen doen die je wilt doen.

Voor een fijn gevoelsleven, lekker in je vel zitten, met rust en ruimte in je hoofd.

Voor het aangaan of voortzetten van een duurzame liefdesrelatie.

Voor eerlijke en liefdevolle relaties die je kunt vertrouwen en waar je je veilig bij voelt.

Voor het vinden of uitvoeren een baan of studie die bij je interesses, ambities en capaciteiten past.

Voor het ontwikkelen van professioneel leiderschap en (verzwaarde) professionele verantwoordelijkheid.

Voor het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap en verantwoordelijkheid.

Voor het ontwikkelen van wijs en liefdevol ouderschap.

Voor een betekenisvol leven met aandacht en respect voor je omgeving.

Voor een leuke nieuwe baan of voor het kiezen van een studie.

Voor het verwerken van negatieve ervaringen of gepieker waar je maar niet vanaf komt.

Voor het loskomen en loslaten van alles dat bovenstaande belemmert, blokkeert of anderszins in de weg staat.

Work & Life Coach

De term coach duidt op de soort begeleiding van de persoonlijke verandering, ongeacht het thema of de aanleiding.

Even zwart-wit: een (geregistreerde) coach begeleidt cliënten die vanuit gelijkwaardigheid zelf verantwoordelijk zijn voor de inhoud van hun groeiproces. De coach labelt niet en houdt zich alleen bezig met het proces. Een (geregistreerde) psycholoog heeft patiënten en houdt zich aan diagnoses en behandelplannen. In de praktijk overlappen deze twee elkaar. Goede coaches zijn ook goed psychologisch onderlegd, goede psychologen kijken verder dan alleen diagnoses en behandelplannen.

Verder is er een wereld aan coaches met allemaal een eigen typering: mental-, life, life style-, loopbaan-, work/life-, business-, executive coach, etc. Andere coaches afficheren zich met een bepaald thema zoals stress, burnout, business, verlies, gezondheid, etc.

Een goed opgeleide en gepassioneerde Work & Life Coach werkt met al deze thema’s vanuit overzicht over de mentale en fysieke processen die zich in ons aandienen en hoe daarmee op individueel niveau te werken ten gunste van de cliënt.

Desiree gebruikt bij voorkeur dus de term Work & Life Coach. Die drukt precies uit wat ze doet: jou begeleiden naar een fundamentele verandering in jezelf zodat je prettiger, gezonder en gelukkiger leeft en werkt. En met haar specialisme wordt voor elk mens duidelijk wat persoonlijk leiderschap betekent in zijn of haar context. Ongeacht het thema dat speelt.

Zij beschikt over een groot aantal tools en technieken die ook gebruikt worden binnen de cognitieve gedragstherapie, binnen de klinische psychologie, en binnen de psychotherapie.

Een cliënt wordt doorverwezen naar andere professionals indien bij aanvang van of tijdens een coachtraject blijkt dat een cliënt wezenlijk andersoortige hulp nodig heeft. Omgekeerd komt het regelmatig voor dat cliënten zich melden vanuit gespecialiseerde hulpverlening indien deze niet heeft gebracht wat ze nodig hadden.