Tieners

Liefde voor levenslustige jonge mensen
Mijn jarenlange zoektocht naar de samenhang in alles heeft me veel gebracht. Niet alleen op het professionele vlak, maar misschien nog wel het meest op het persoonlijke vlak. Het geeft mij persoonlijk veel voldoening om bij te mogen dragen aan de ontwikkeling van jongen mensen, zij kunnen er ongelooflijk snel en langdurig baat bij hebben. Ik werk eigenlijk met de hele leeftijdsgroep van adolescenten: jonge mensen tussen de 13 en 24 jaar. De eerste signalen dat zij wel wat hulp kunnen gebruiken om te leren hoe te leven dienen zich vaak aan in hun jongste tienerjaren.

Patiënt? Cliënt?
Of gewoon een adolescent met levensvragen?

Er is veel hulpverlening beschikbaar voor tieners die het moeilijk hebben. En tieners hebben het soms moeilijk, dat hoort bij ze. Ze maken tenslotte ingrijpende veranderingen door.
Er bestaan veel wetenschappelijk-verantwoorde en opvoedkundige bureau’s, test-systemen, pedagogen, psychologen, zorgaanbieders, medicijnen, protocollen, talloze diagnoses en eindeloze verzekeringen. En voor sommige jongeren is dat ook noodzakelijk. Jonge mensen die niet meer thuis kunnen wonen, in destructieve, soms levensbedreigende sociale verbanden verwikkeld geraakt zijn en die ernstige uitvluchten hebben gezocht in drank, drugs, agressie of waanbeelden.  Toch is dat vaak een gevolg van langdurige of heftige disbalans die al veel eerder is begonnen.

Alle tieners die het langdurig moeilijk hebben, zich chronisch niet gelukkig voelen of überhaupt niet begrepen, hebben doorgaans één ding met elkaar gemeen: gebrek aan fundamentele basis waardoor voldoende autonomie uit zelfverzekerdheid kan ontstaan.
Gek genoeg zijn er toch maar weinig ouders die, wanneer ze dat zelf niet kunnen, in een vroeg stadium hun kind gewoon een klankbord aanbieden. Zodat ze op tijd en simpel professioneel ter zijde gestaan worden, ze in vertrouwen hun verhaal kunnen doen en actief gesteund worden op hun weg naar volwassenheid zonder dat ze eerst patiënt hoeven te worden…..

Dat zegt veel over ouders, over ons onderwijs en misschien nog wel meer over onze cultuur.

Problemen hebben of problemen geven
Ik maak onderscheid tussen tieners die problemen hebben en tieners die problemen geven.
Dat is namelijk niet per se hetzelfde. Oorzaken kunnen ook zeer verschillend zijn.
Tieners die problemen geven kunnen probleemloos zijn, maar vormen soms een spiegel voor hun ouders of docenten. Dat wil zeggen dat je als ouder of als docent precies terug krijgt wat je de tiener niet geeft. In veel gevallen wordt dan werk gemaakt van de tiener en niet van de ouder of docent.
Omgekeerd kunnen tieners die problemen hebben als gemakkelijk of rustig ervaren worden en tegelijk in een emotionele knoop zitten waar ze zelf niet meer uitkomen. En waarom zou je als ouder of docent gaan krabben aan een plek die niet jeukt? Voor je het weet krab je iets open dat heel en goed was.
Kortom, hoe weet je nou wanneer je actie moet ondernemen en hoe weet je nou voor wie en door wie?
Heb je hier wel eens over nagedacht? Meld je dan aan voor een gericht gesprek, ik kan je leren hoe je daar precies achter komt.

Zeer slimme tieners
Tieners die extra -negatieve- aandacht vragen, thuis, op school of in een specifieke andere omgeving, zijn echter wel evident uit balans. In het bijzonder als het gaat om zeer intelligente tieners. Specifiek is hun talent om al dan niet mentale grenzen op te zoeken. Ze kunnen zeer snel verbanden leggen in een soms onnavolgbaar web van op zichzelf beschouwd buitengewoon slimme gedachten waar ze zich zonder hulp niet meer uit kunnen losmaken. Zij beginnen al vroeg met de wereld te ordenen volgens hun waarnemingen en zoeken continu naar bevestiging daarvan in de werkelijkheid. Overigens geldt dit laatste voor ons allemaal. Het verschil zit ‘m in de negatieve lading van hun beeld van de werkelijkheid. En die negatieve lading is ooit ergens ontstaan (bijvoorbeeld door een gebeurtenis, een gedachte, een opmerking, een ruzie, een ervaring), heeft de overhand gekregen en wordt leidend. Juist vanwege de veranderingen die zich op deze leeftijd in het brein voltrekken is de mogelijkheid tot realistische reflectie verkleind. De kunst om even afstand te nemen van jezelf en om wat overzicht te creëren lijkt daardoor soms volledig uitgeschakeld. De positieve ervaringen worden vervolgens steeds minder vaak bewust verwerkt of zelfs onderdrukt en voilà, het negatief geladen levensbeeld wordt dan een ‘self fulfilling prophecy’. Ik zal hier niet opsommen tot welke lichamelijke en mentale gevolgen dit allemaal kan leiden want die zijn onuitputtelijk en soms afschrikwekkend.

Ik vertel je liever hoe je er wat aan kunt doen.

6 Human Needs
Ieder mens heeft tenminste zes fundamentele basisbehoeften. Universele behoeften dus. In de jonge jaren wordt bij ieder van ons het fundament gelegd voor een stabiele en evenwichtige persoonlijkheid wanneer deze basisbehoeften goeddeels worden ingevuld. De adolescentie is een fase waarin het lichaam en het brein aan enorme veranderingen onderhevig zijn. Juist dan zijn deze behoeften extra belangrijk. Dat vraagt van alle betrokkenen extra aandacht, ruimte en geleiding, zodat elke jongere zich kan ontwikkelen tot een voldoende uitgebalanceerde volwassene. Tot een volwassen mens dat in staat is om op een gezonde, constructieve manier naar de wereld te kijken en zijn eigen leven zinvol en prettig vorm te geven.

Indien slechts één van deze basisbehoeften onvoldoende wordt ingevuld of erger, volledig ontbreekt, is de kans dat jongeren negatieve aandacht zullen vragen of in zichzelfgekeerd raken al vergroot.
Ze hebben dan vaak onvoldoende zekerheid over zichzelf en over hun sociale omgeving en daarnaast onvoldoende relativerend vermogen in hun denken en daarmee in hun communicatie en in hun handelen.

Leiderschap voor het leven
Juist deze tieners hebben baat bij overzicht, gemoedsrust, ruimte en voldoende zekerheid in zich zelf. Maar ook bij ouders en docenten die voldoende zelfverzekerheid ervaren om enerzijds grenzen te durven stellen, ruimte te durven geven of anderzijds om zich echt in hun kind te durven verdiepen, echt contact te maken, zich echt in hen te kunnen verplaatsen en door de ogen van hun kind naar zichzelf durven te kijken om te zien wat er anders, beter kan. Ook, of misschien vooral daar ligt nog een schat aan ruimte voor verbetering.

Heb je zo’n tiener?
Werk je met zo’n tiener?
Zorg dan dat je goed in staat bent om dit jonge mens te bieden wat het nodig heeft en kijk wat er in jouw macht ligt om bij te dragen aan zijn of haar levenslust.

Ben jij zelf zo’n tiener?
Kun je wel wat hulp gebruiken?
Voel je je aangesproken?

Herken je je in bovenstaande?
Wil je leren hoe je beter sturing kunt geven aan de dingen die jij belangrijk vindt?
Wil je je gelukkiger of vrolijker voelen?
Minder bezorgd over jezelf? Over je uiterlijk?
Over je vrienden of over je grote liefde?
Het kan hoor en het is echt niet moeilijk.
Het is gewoon te leren!
En het is uiteindelijk leuk!

Je kunt me altijd bellen, mailen of skypen voor vragen.
Je mag ook vrijblijvend langskomen, dan leg ik je in een gratis gesprek uit hoe ik werk en hoe ik wellicht iets voor je kan betekenen.

Wanneer je echt in de knoop zit en je durft er niet mee naar buiten, stuur me dan een mail met je belangrijkste vragen. Ik help je graag op weg en zal je uitleggen wat je kunt doen om zelf weer posief greep te krijgen op je leven.

Want het leven is zo leuk als jij het weet te leiden!