Praktijkvoorbeelden

Iemand wordt leidinggevende van haar eigen afdeling. Zij krijgt ruimte van de werkgever om zich in die nieuwe rol te laten coachen. De werkgever betaalt zes gesprekken per jaar voor elk jaar dat de werknemer leiding geeft. Aan de hand van actuele casussen leert de kersverse manager de kneepjes van het vak.

Een CEO van een multinational registreert een toenemende angstcultuur en wil daarop eerst zelf reflecteren: na drie gesprekken in de avonduren van elk drie tot vier uur vindt hij uit dat hij zelf de belangrijkste oorzaak daarvoor is en heeft hij de noodzakelijke verandering in zijn aanpak helder.

Een succesvolle teamleider bezint zich op zijn positie en wil verkennen in hoeverre hij geschikt is voor het vrije ondernemerschap. Na tien gesprekken van elk twee uur die zijn werkgever voor hem bekostigt komt hij tot de conclusie dat hij graag in deeltijd wil werken en komt zijn ondernemerschap in samenwerking met de werkgever tot stand.

Een vastgelopen student met te veel stress ontwikkelt in een ‘reset-week’ alle tools die nodig zijn om alsnog de eindstreep te halen. Voor deze week is er een gericht plan gemaakt van coaching, therapie en training verdeeld over de ochtenden, middagen en enkele avonden. Na de week komt de student nog enkele keren terug voor de voortgang, wat nabespreking en een opfris-gesprek. De ouders betalen een speciaal tarief voor deze reset-week. De rest wordt bekostigd uit een bijdragen-fonds van de opleiding.

Een ontevreden echtgenoot twijfelt over doorgaan of stoppen met zijn werk en zijn huwelijk. Na twaalf gesprekken waarin alles uit zijn leven op tafel komt neemt hij een rustpauze om alles te laten bezinken. Hij kwam tot de conclusie dat hij zijn onvrede overal met zich mee naar toe zou hebben genomen en dat de onvrede niet aan zijn huwelijk of aan het werk lag. Zijn onderneming bekostigt deze reflecties, zo komt hij met zijn compagnon overeen.

Een buitengewoon hoog opgeleide en -begaafde werknemer wil gewoon beter en krachtiger overkomen en nooit meer last hebben van zenuwen tijdens presentaties. Vooral niet wanneer zijn publiek uit kritische vakgenoten bestaat. Na 10 sessies die zijn werkgever bekostigde is hij bevrijd van zijn angst voor dergelijke presentaties en staat hij met meer zelfvertrouwen in het leven, in zijn werk, en als prachtige bijvangst ook in zijn huwelijk en in zijn rol als vader.

Een verder goed functionerende medewerker komt moeizaam uit haar woorden en voelt zich kleuren als ze voor het bedrijf af en toe toch met klanten moet bellen. Na vier sessies van twee tot twee en half uur is het gehakkel en stotterende gevoel voorbij. De medewerker en werkgever profiteren beide van het resultaat. Na enige tijd mag ze voor rekening van de werkgever terugkomen voor enkele privé-zorgen die ze vervolgens voortvarend opruimt.

Een ondernemer wil met medeneming van zijn Management Team de organisatie door een transitie-proces loodsen. Hij gebruikt de coaching om gedurende het proces enige jaren met regelmaat te blijven reflecteren op de strategische vooruitgang en de menselijke maat die hij niet uit het oog wil verliezen.

Na het overlijden van een dierbare loopt een cliënt helemaal vast. Na een traject van enkele maanden ziet het leven er ondanks het verdriet weer waardevol uit en komt er een proces op gang dat uiteindelijk leidt tot een heel nieuw levenspad.

Lichamelijke klachten waar geen remedie voor blijkt maakt dat een cliënt zich aanmeldt op advies van een kennis. De klachten blijken veroorzaakt door onbewuste stress. Want zodra deze ontdekt en aangepakt is verdwijnen de klachten. Ze komen na een jaar echter terug wanneer de cliënt onder grote druk komt te staan. De oorzaak is nu duidelijk, de remedie ook. Na slechts enkele gesprekken, verspreid over nog geen twee jaar is de cliënt definitief van zijn klachten af.

Een middelbare schoolleerling voelt zich heel vaak gepest op school en moet het komende jaar mogelijk afstromen. Zij loopt vast, wordt somber en wil het liefst van school. Door de coaching leert zij om zich anders op te stellen en bovendien om zich niet gepest te voelen wanneer dit niet het geval is. De leerling ontdekt haar neiging om dingen persoonlijk op te pakken die niet persoonlijk zijn. Daarnaast leren de ouders zich anders op te stellen naar hun kind: liefdevol voorleven in het duidelijker aangeven van hun eigen grenzen. De sessies vinden beurtelings met de ouders en hun kind plaats en soms samen. Na enkele weken strookt het weer tussen hen en wordt in relatieve rust toegewerkt naar het einde van het schooljaar.

Een zwaarbelaste manager staat op het punt van omvallen en krijgt van de werkgever coaching aangeboden. Na acht gesprekken van wisselde lengte staat er een totaal andere cliënt: energiek, sterk en zich volledig bewust van de puinhoop die hij er zelf van gemaakt had. De tools die hij leerde inzetten ten behoeve van zijn functie hebben ook een groot positief effect op het thuisfront. Het huwelijk leeft op, de kinderen krijgen hun vrolijke vader terug.

Een manager wil scheiden maar is te bang de kinderen te verliezen omdat hij relatief veel afwezig is. Na drie hele lange gesprekken hakt hij de knoop door.

Een manager gaat enigszins ongewild scheiden, wil dan verhuizen, een nieuwe baan en een nieuwe partner en zoekt een vaste begeleider met het vermogen om op alle fronten mee te denken of tegengas te geven.

Een langdurig zieke teamleider dreigt na bijna twee jaar thuis te zitten ook de baan te verliezen, wordt somber en zoekt naar mogelijkheden buiten het reguliere circuit om beter te worden en de draad weer voorzichtig oppakken. De oorzaak van de ziekte blijkt het gevolg van angst die ook in de jeugd een rol heeft gespeeld. Deze angst wordt aangepakt, de werknemer leeft op, leert op een nieuwe manier met de ziekte leven en kan weer aan de slag.